Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on kuntoutusta, jossa musiikkia käytetään toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseen. Musiikki on terapiassa keskeinen vuorovaikutuksen väline. Terapiassa voidaan esimerkiksi tehdä biisejä, soittaa, laulaa, improvisoida tai kuunnella musiikkia. Terapiassa voidaan myös keskustella esiin nousevista teemoista, tai käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimuotoja kuten kuvia tai tukiviittomia.

Musiikkiterapia on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Terapia-aika on asiakkaan aikaa. Terapiassa pyritään saavuttamaan tavoitteet, jotka on asetettu yhdessä asiakkaan ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa.

Musiikkiterapia soveltuu

  • kehon hahmotuksen ja hallinnan sekä motoriikan vahvistamiseen
  • psyykkisten häiriöiden kuntoutukseen
  • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vahvistamiseen
  • neurologisten häiriöiden hoitoon
  • laajasti eri-ikäisille: lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille